Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում խաչմերուկների դեղին գույնի վանդակաձև հորիզոնական գծանշումները

Մեկնաբանել