Ո՞ր բաժակի մեջ ավելի շատ ջուր կա

Ամրակը մյուս առարկաների համեմատ ամենափոքր ծավալն ունի: Բաժակներից բոլոր իրերը հանելու
դեպքում 3-րդ բաժակի մեջ ամենաշատ ջուրը կլինի:

Մեկնաբանել