Monthly Archive: Դեկտեմբեր 2015

Ո՞ր սեռին է պատկանում համակարգիչը (պատմություն)

Ֆրանսերենի դասին ուսուցչուհին պատմում է, որ այդ լեզվում գոյականները սեռ ունեն։ Օրինակ՝ «տուն» բառը իգական սեռի է` “la maison”, իսկ «մատիտ»-ը՝ արական` “le crayon”։ Մի հետաքրքրասեր երեխա հարցնում է, թե համակարգիչն ինչ սեռի է ֆրանսերենում։ Բայց ուսուցչուհու բառատետրում այդ բառը…
Կարդալ…

Պատմություններ

, ,